Big Data for Humans gläds över att lansera vår Sverige återförsäljar-turné, som följer framgången av våra tidigare sessioner från Storbritannien och Asien, där ledande återförsäljare, inklusive Ralph Lauren, Zalora, Sephora och Mydin stormarknad, har anslutit sig. Det första seminariet kommer att hållas i Stockholm:

“Supercharge your Customer Marketing”

Detta är ett gratis frukostseminarium. 

Vid slutet av seminariet har du fått:

  • En dokumenterad uppsättning av dina affärs-och marknadsföringsmål
  • En prioriterad lista av kundmarknadsföringsspår som baseras på dina mål.
  • En personifierad färdplan av insatser för att uppnå dina mål.

Om du någonsin undrat huruvida det är möjligt att nå dina kunder med fler rabatter, uppnå bättre svarsfrekvens på din marknadsföring genom riktad kommunikation eller vinna tillbaka kunder från konkurrenter, då är detta seminarium för dig.

13 September, kl 08:30. 
På Hightech Hötorget i centrala Stockholm.
Frukost ingår

Notera att detta seminarium endast är för inbjudna. Om du skulle vilja delta, skicka ett mail till hazel@bigdataforhumans.com


Big Data for Humans is delighted to launch our Swedish Retail Series, following the success of our UK and Asian Series, where leading Retailers, including Ralph Lauren, Zalora, Sephora and Mydin Hypermarket, have joined our sellout sessions. The first workshop will be located in Stockholm, Sweden: 

"Supercharge your Customer Marketing"

This is a free-to-attend breakfast workshop.

At the end of the session you will walk away with:

  • A documented set of your business and marketing objectives
  • A prioritised list of customer marketing tracks based on your objectives.
  • A personalised road map of initiatives aligned to achieving your objectives.

If you've ever wondered whether it's possible to be more targeted with discounts, achieve better marketing response rates through targeted communications, or win customers back from the competition without re-acquiring them, then this workshop is for you.

From 8:30am to 10:30am on Wednesday 13th September 
Hosted at Hightech Hötorget in Stockholm
Breakfast will be provided.

Please be advised these workshop are invitation only. If you would like to attend the next event please email hazel@bigdataforhumans.com